Mellanmjölksträning eller Sweetspot är det bra eller dårligt?

Det har diskuterats i evigheter om mellanmjölksträningen eller så kallad sweetspot träning är bra eller dårligt i tider.

Hur ligger fallet då? Ja det är en fråga som inte har helt enkelt resonemang. Det beror mycket på olika faktorer. För en del utövare är det väldigt bra för andra mindre bra. Svaret i frågan är högst individuell och till vilken effekt man vill ha ut av det. Jag satt under gårdagen och lyssnade på ett Webinar med Dan Lorang som är team coach för BORA – hansgrohe hur de tränade och använde sig av laktatester för att få bästa effekt på alla sina cyklister. Eftersom det är 27 cyklister med individuella värden och egenskaper var träningen inte helt enkel att få till. Mycket intressanta teorier och även för praktiskt utövande kom fram där bland annat sweetspot. Att nämna är BORA ett av de stora cykelstallen som är med på Tour de France, Vuelta de spania och Giro de Italia.

Hur och när är det bra att nyttja sweetspotträning då? För att sänka sitt VLamax som är den totala Aeroba kapaciteten och i stort sett styr många av de viktiga parametrarna som energiförbrukning, mjölksyreåterhämtning, mjölksyreackumulation och ökad tröskel. I stort kan vi säga att det är din parameter på uthållighet. Har man koll på VLamax så kan vi med högre precision träna oss till den effekt vi vill få ut av träningen och det är här sweetspot träning kommer in.

För att sänka sitt VLamax så är just sweetspot väldigt bra träning, lågt slitage med hög effekt. Resultatet blir med en längre period av sweetspot att värdet sjunker därmed minskar den totala energiåtgången för en viss belastning/fart. Dessutom ökar återhämtningen att kunna skölja genom mjölksyra mycket fortare eller för den delen inte bygga på lika snabbt. Men är det bara positivt då? Här kommer den individuella faktorn in, och om du siktar på att vara explosiv så är denna typ av träning rent av hämmande. Då vill du istället att VLamax ska vara högre då du får ut betydligt mer kraft. Det är viktigt att ha klart för sig huruvida målsättningen är och vilken typ av utövare man är. Det går naturligt vis att påverka faktorn väldigt mycket men det tar tid som det gör att bli bra i konditionsidrott.

För långdistansutövare som löpning, cykel och triathlon ect är ett lågt värde av VLamax bra att ha i kombination med ett högt Vo2max. Denna kombination är naturligtvis väldigt bra att ha. Vo2maxet styr den maximala kapaciteten som går att få ut av dig som utövare. Högre Vo2max med ett lågt värde för uthållighet ger en lägre energiförbrukning. För oss som springer marathon och ultralöpning, eller kör långa distanser som Ironman 70,3 / Ironman i triathlon är det väldigt trevlig förutsättning.