Backträning del 2

Banprofilen är viktig för att kunna avgöra vad som komma skall.

Ser vi på ett stadslopp brukar det vara relativist platt i banprofil. Karlstad stadslopp bör vara ett av de plattaste som finns med sina 13 höjdmeter om vi inte tar oss in på banlöpning där det inte finns något.

Ser vi på Stockholms Marathon så är det relativt småkuperat med några ordentliga sträckningar. Nu är det kanske inte några jättebackar men i det relativt höga tempot så blir dem ett problem i sig. Marathons nyckel är just att springa så jämnt som möjligt i en hög fart. Vi håller ett tempo där pulsen ligger en liten bit under tröskeln så lite marginal finns uppåt att arbeta med men gärna inte för många gånger upp i tröskelpulls inledningsvis så att det börjar byggas upp laktat/mjölksyra.

Ser vi på det löp som är just nu störst i världen och har så varit ett tag, Göteborgsvarvet 21km så är det 2 stycken ordentliga backar i början vilket man måste vara förberedd på och samtidigt inte skjuta pulsen för långt upp.

Ser vi på Lidingöloppet så har vi ganska ordentliga stigningar på andra halvan av loppet. Här är definitivt backträning ett bra alternativ att arbeta med för att låta kroppen bli van dess påfrestning. Framför att för motionären som brukar ha problem med dessa. Det brukar i regel vara avsaknaden av långpass i kombination med för litet energiintag och avsaknad av backe innan som utgör problemen i framför allt abborbacken. En löpare som springer för medalj har i regel andra problematiska aspekter mer som att hitta rätt tempo och inte springa för fort. Även om Lidingöloppet är kortare än maraton så gör banprofilen sitt.

Om vi blickar mot de längre loppen inom Ultra som har ett lägre tempo så brukar det att regleras självmant genom att det blir gåing uppför. Det är fler fördelar då rörelse är viktigare än att springa fort beroende naturligt vis på ambition och fart. Som UTMB PTL 2018 jag själv ska ner till och har sprungit är det definitivt viktigt med backträningen. Detta för att vänja kroppen att gå/springa länge uppför och framför allt nedför. PTL som ni ser bansträckningen på från 2016 så är det en annan process att ta sig genom där inte den maximala syreupptagningen är nyckeln utan det är väldigt många andra aspekter som utgör loppet. Dock så släpper jag personligen aldrig backträningen för att vara stark i backarna som komma skall.

Så gör din banprofilsanalys för att lättare lägga upp din backtaktik vad som krävs.

Backträning